Matteusevangeliet 28:19


Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Matteusevangeliet 28:19 SFB15
https://bible.com/bible/1223/mat.28.19.SFB15

Annonser