Psaltaren 119:105


Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
Psaltaren 119:105 B2000
https://bible.com/bible/154/psa.119.105.B2000

Annonser