Matteusevangeliet 5:16

Matteusevangeliet 5:16


På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.
Matteusevangeliet 5:16 SFB15

http://bible.com/1223/mat.5.16.SFB15

Annonser