Första Johannesbrevet 4:18

Första Johannesbrevet 4:18


Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
Första Johannesbrevet 4:18 SFB15

http://bible.com/1223/1jn.4.18.SFB15

Annonser