Första Tessalonikerbrevet 5:16‭-‬18

Första Tessalonikerbrevet 5:16‭-‬18


Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
Första Tessalonikerbrevet 5:16‭-‬18 SFB15

http://bible.com/1223/1th.5.16-18.SFB15

Annonser