Matteus 22:37

Matteus 22:37


Jesus svarade: ” ‘Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd.’
Matteus 22:37 BSV

http://bible.com/33/mat.22.37.BSV

Annonser