1 Petrusbrevet 2:16


Jesus Kristus har köpt er fria från synden, men utnyttja inte friheten till att göra det som är ont. Kom ihåg att ni har fått er frihet för att kunna tjäna Gud.
1 Petrusbrevet 2:16 BSV

http://bible.com/33/1pe.2.16.BSV

Annonser