1 Timotheosbrevet 2:5‭-‬6 ❤

1 Timotheosbrevet 2:5‭-‬6 ❤


För det finns bara en Gud, och det finns bara en som är medlare mellan Gud och människor, och det är människan Jesus Kristus. Han tog människornas straff genom att ge sitt liv, och köpte oss alla fria från vårt slaveri under synden. Detta är det budskap som Gud gav till världen när den tid hade kommit som han bestämt.
1 Timotheosbrevet 2:5‭-‬6 BSV

http://bible.com/33/1ti.2.5-6.BSV

Annonser