Andra Tessalonikerbrevet 3:5


Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.
Andra Tessalonikerbrevet 3:5 SFB15

http://bible.com/1223/2th.3.5.SFB15

Annonser