Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta , för därifrån utgår livet.
Ordspråksboken 4:23 SFB15

http://bible.com/1223/pro.4.23.SFB15