Nöd och ångest griper mig, men dina bud är min glädje.
Psaltaren 119:143 SFB15

http://bible.com/1223/psa.119.143.SFB15