Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår ära.
Ordspråksboken 18:12 SFB15

http://bible.com/1223/pro.18.12.SFB15