http://bible.com/33/mat.6.33.bsv Han kommer att ge er allt detta, om ni först och främst strävar efter att göra hans vilja, så att han får regera bland er.

Postat med WordPress för Android